HAKKIMIZDA

VİZYONUMUZ

İş Bankalıların bugünlerine ve yarınlarına sürdürülebilir şekilde sahip çıkan uluslararası standartlarda çalışan bir sosyal yardımlaşma kuruluşu olmak.

 

MİSYONUMUZ

İş Bankalıların ihtiyaçlarını ve beklentilerini daima göz önünde tutarak, yıllar boyunca oluşturulan birikimi en rasyonel biçimde değerlendirirken, İş Bankalılar arasındaki dayanışmayı artırarak, kolektif yapısından aldığı güç ile hayatlarının tüm evrelerinde yararlananlarının ve ailelerinin geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak.

DEĞERLERİMİZ

Vakfımızca sahip olduğumuz vazgeçilmez değerlerimiz;

İş Bankalıların yıllar boyunca oluşturduğu birikimi rasyonel yatırım kararları ile değerlendirip sürekli büyütme ve İş Bankalılar var oldukça onların geleceğini bu birikimler ile güvence altına alma sorumluluğuyla hareket ederiz.

Vakfımızın kurulduğu tarihten bu yana, faaliyetlerimizi yararlananlarımıza ve diğer hak sahiplerine karşı sorumluluklarımızın farkında olarak sürdürürüz. Sorumluluğumuzun temelini, yararlananlarımızın geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak ödeme ve yardımların sürdürülebilirliği oluşturur.

Fayda esasına göre yürüttüğümüz faaliyetlerimizi, kuruluş amacımıza uygun ve açık bir şekilde yararlananlarla aktif olarak paylaşır, tutarlı bir şekilde uygulamaya geçeriz. Değerlerimizin temelini oluşturan şeffaf tutumumuzu, başta İş Bankalılara sağlanan sosyal yardımlar olmak üzere vakfın faaliyetleri konusunda iletişim sağlayarak gösteririz.

Temel faaliyetlerimizi uluslararası standartlarda yürütürken, ortaya çıkan yeni fırsatları yararlananlarımızın gelecek beklentilerine uygun olarak gözden geçirir, her zaman İş Bankalıların emekliliklerinde en yüksek faydayı sağlamasını gözetiriz. Faaliyetlerimizi misyonumuza uygun sürdürmek amacıyla ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri takip ederek mevcut süreçlerimizde ve altyapımızda sürekli iyileşmeler yaparız.

Yararlananlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirirken, faaliyetlerimizin ve aldığımız kararların arkasında dururuz.

Tüm İş Bankalıların demokratik bir ortamda aktif olarak yönetime katılım sağlamasına özen gösteririz. Görev ve yetkileri arasında yararlananların haklarını gözetmek olan Genel Kurulumuz, bizzat İş Bankalılar tarafından seçilen delegelerin toplanmasıyla oluşur ve her üç yılda bir olağan olarak toplanır.