HAKKIMIZDA

Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı (Munzam Sandık Vakfı) yararlananlarına zorunlu sosyal güvenlik yardımlarına ek sosyal güvenlik ve yardımlaşma hakları sağlamak üzere Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuş bulunan munzam bir sosyal güvenlik vakfıdır.

1974 yılında kurulmuş olan Vakfımız, tanımlanmış fayda esasına göre faaliyet gösteren tamamlayıcı bir sosyal güvenlik ve yardımlaşma kuruluşudur. Tanımlanmış fayda esası, emeklilik birikimi olarak ödenecek ikramiye ve emekli maaşı tutarların, alınan katkılarla ilişkili olmaksızın, üyelerin çalışma maaşları ve/veya hizmet sürelerine bağlı olarak belirlenmesidir.

50276 yararlanan sayısına ulaşan Vakfımız 50 yıldır çalışmalarını uzun vadeli bakış açısıyla başarılı bir şekilde sürdürmektedir.

AKTİF VAKIF YARARLANANLARI

Faal Vakıf Yararlananları
İsteğe Bağlı Vakıf Yararlananları
Prim Ödeyen Vakıf Yararlananı

PASİF VAKIF YARARLANANLARI

Emekliler
Dul ve Yetimler
Aylık Ödeme Alan

31.12.2023 Tarihi itibarıyla

50 yıldır faydalananlarına karşı taahhütlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirmekte olan Vakfımız, yararlananlarının refahını sağlarken, faaliyetlerinde aktüeryal denge ve uzun vadeli bakış açısını devamlı gözetmektedir.